ESPAÑOL | CATALÀ

 • Cutler and Gross — big image 3
 • Cutler and Gross — big image 1
 • Cutler and Gross — big image 2
 • Cutler and Gross — big image 3
 • Cutler and Gross — big image 3
 • Cutler and Gross — big image 1
 • Cutler and Gross — small image 3
 • Cutler and Gross — small image 1
 • Cutler and Gross — small image 2
 • Cutler and Gross — small image 3
 • Cutler and Gross — small image 3
 • Cutler and Gross — small image 1

Consellers de Seguretat (ADR / RID)


Gran part de les empreses responsables de les diferents operacions relacionades amb el transport de mercaderies perilloses tenen l’obligació de designar un Conseller de Seguretat. Ara mateix, la figura del Conseller de Seguretat i les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera, estan regulades pel R.D. 1566/1999 i pel R.D. 551/2006 (en revisió).

L’equip de Consellers de Seguretat de DGCAT compta amb àmplia experiència per a poder oferir als seus clients el servei extern de Conselleria de Seguretat incloent, entre d’altres i segons les seves necessitats, els aspectes següents:

• Visita d’avaluació inicial i informe de situació de les empreses pel que fa a l’acompliment de les normatives. Visites periòdiques de seguiment.

• Programa de formació d’acord al que estableixen ADR / RID.

• Elaboració o revisió dels procediments operatius per la càrrega, descàrrega i/o transport de mercaderies perilloses.

• Assessorament per a l’elaboració de la documentació operativa necessària (Carta de Port, Llista de Comprovació prèvia a la càrrega o la descàrrega).

• Elaboració i presentació dels diferents informes preceptius: Informe anual i Informe de successos, en cas d’accident o d’incident notificable.

• Avaluació de la necessitat de disposar d’un Pla de Protecció per a mercaderies perilloses d’alt risc i assessorament per a la seva redacció i implantació si fos necessari.

Mercaderies perilloses per via aèria (OACI – IATA)


Tots els nostres tècnics estan acreditats per al transport aeri de mercaderies perilloses (CAT-6) y, addicionalment, disposem d’un quadre d’instructors autoritzats per AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), de manera que els podran assessorar per tal de trobar la millor solució per les seves expedicions per via aèria.

• Informes de situació de les empreses quant a l’acompliment de les normatives.

• Formació operativa (som un centre de formació autoritzat per AESA).

• Procediments per la correcta gestió de les seve expedicions per via aèria (embalat, marcat, etiquetat i documentació).

• Emissió de la Declaració de l’Expedidor de Mercaderies Perilloses (DGD).

• Intervenció presencial per tal d’assistir-los en embalats, marcats i etiquetats.

• Servei per l’atenció 24 hores, segons demanen algunes companyies aèries i estats.

Mercaderies perilloses per via marítima (IMO – IMDG)


Els tècnics del nostre grup empresarial experts en transport marítim de mercaderies perilloses posen a la seva disposició la seva experiència per trobar la millor solució per a les seves expedicions por via marítima.

• Informes de situació de les empreses quant a l’acompliment de les normatives.

• Formació operativa, segons requeriments del Codi IMDG.

• Procediments pear la correcta gestió de les seves expedicions per via marítima (embalats, marcats, etiquetats i documentació).

• Emissió de la Declaració Multimodal de Mercaderies Perilloses.

• Intervenció presencial para assistir-los en embalats, marcats i etiquetats.

• Servei per l’atenció 24 hores, segons demanen algunes navilieres.

Consellers de Seguretat (ADR / RID)


Gran part de les empreses responsables de les diferents operacions relacionades amb el transport de mercaderies perilloses tenen l’obligació de designar un Conseller de Seguretat. Ara mateix, la figura del Conseller de Seguretat i les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera, estan regulades pel R.D. 1566/1999 i pel R.D. 551/2006 (en revisió).

L’equip de Consellers de Seguretat de DGCAT compta amb àmplia experiència per a poder oferir als seus clients el servei extern de Conselleria de Seguretat incloent, entre d’altres i segons les seves necessitats, els aspectes següents:

• Visita d’avaluació inicial i informe de situació de les empreses pel que fa a l’acompliment de les normatives. Visites periòdiques de seguiment.

• Programa de formació d’acord al que estableixen ADR / RID.

• Elaboració o revisió dels procediments operatius per la càrrega, descàrrega i/o transport de mercaderies perilloses.

• Assessorament per a l’elaboració de la documentació operativa necessària (Carta de Port, Llista de Comprovació prèvia a la càrrega o la descàrrega).

• Elaboració i presentació dels diferents informes preceptius: Informe anual i Informe de successos, en cas d’accident o d’incident notificable.

• Avaluació de la necessitat de disposar d’un Pla de Protecció per a mercaderies perilloses d’alt risc i assessorament per a la seva redacció i implantació si fos necessari.

Consellers de Seguretat (ADR / RID)


Gran part de les empreses responsables de les diferents operacions relacionades amb el transport de mercaderies perilloses tenen l’obligació de designar un Conseller de Seguretat. Ara mateix, la figura del Conseller de Seguretat i les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera, estan regulades pel R.D. 1566/1999 i pel R.D. 551/2006 (en revisió).

L’equip de Consellers de Seguretat de DGCAT compta amb àmplia experiència per a poder oferir als seus clients el servei extern de Conselleria de Seguretat incloent, entre d’altres i segons les seves necessitats, els aspectes següents:

• Visita d’avaluació inicial i informe de situació de les empreses pel que fa a l’acompliment de les normatives. Visites periòdiques de seguiment.

• Programa de formació d’acord al que estableixen ADR / RID.

• Elaboració o revisió dels procediments operatius per la càrrega, descàrrega i/o transport de mercaderies perilloses.

• Assessorament per a l’elaboració de la documentació operativa necessària (Carta de Port, Llista de Comprovació prèvia a la càrrega o la descàrrega).

• Elaboració i presentació dels diferents informes preceptius: Informe anual i Informe de successos, en cas d’accident o d’incident notificable.

• Avaluació de la necessitat de disposar d’un Pla de Protecció per a mercaderies perilloses d’alt risc i assessorament per a la seva redacció i implantació si fos necessari.

Consellers de Seguretat (ADR / RID)


Gran part de les empreses responsables de les diferents operacions relacionades amb el transport de mercaderies perilloses tenen l’obligació de designar un Conseller de Seguretat. Ara mateix, la figura del Conseller de Seguretat i les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera, estan regulades pel R.D. 1566/1999 i pel R.D. 551/2006 (en revisió).

L’equip de Consellers de Seguretat de DGCAT compta amb àmplia experiència per a poder oferir als seus clients el servei extern de Conselleria de Seguretat incloent, entre d’altres i segons les seves necessitats, els aspectes següents:

• Visita d’avaluació inicial i informe de situació de les empreses pel que fa a l’acompliment de les normatives. Visites periòdiques de seguiment.

• Programa de formació d’acord al que estableixen ADR / RID.

• Elaboració o revisió dels procediments operatius per la càrrega, descàrrega i/o transport de mercaderies perilloses.

• Assessorament per a l’elaboració de la documentació operativa necessària (Carta de Port, Llista de Comprovació prèvia a la càrrega o la descàrrega).

• Elaboració i presentació dels diferents informes preceptius: Informe anual i Informe de successos, en cas d’accident o d’incident notificable.

• Avaluació de la necessitat de disposar d’un Pla de Protecció per a mercaderies perilloses d’alt risc i assessorament per a la seva redacció i implantació si fos necessari.


DGCAT

Dangerous Goods Consultancy and Training, S.L.

Tel.: +34 93 118 2753 / Fax: +34 93 379 8560
Terminal de Carga Iberia-Globalia (entrada por almacén)
Cargoparc - Aeroport Barcelona - 08820 El Prat de Llobregat
Barcelona

Política de privacitat


A DGCAT estem compromesos amb la confidencialitat i la privacitat. Cap informació amb la qual se’l pugui identificar personalment és recollida quan visita el nostre lloc web.

En compliment amb allò disposat a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), DGCAT, l informa que les dades de caràcter personal que ens faciliti estaran sotmesos a l’establert a la dita llei.

Les dades que l’identifiquen personalment només es recullen mitjançant el formulari de petició d’informació. Aquesta informació que vostè ens remet es conserva només per a ús intern i mai és venuda o transferida a tercers.

El nostre servidor reconeix la seva adreça IP i la identitat del seu navegador d’Internet. Aquesta informació no personal ens ajuda a controlar el número total de visites al lloc i a les seves pàgines individuals i la seva evolució al llarg del temps